Kvalitet, Miljö & Trafiksäkerhet

KAJ Inrikes AB är certifierade genom IKEA:s IWAY-standard gällande kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Åkeriet var först i Sverige med Euro 6. Redan sommaren 2012 började vi köra med fyra stycken R480 och idag är samtliga fordon Euro 6.

Vi var också tidigt ute med alkolås i lastbilarna. Redan 2005 installerades det första alkolåset och idag är samtliga lastbilar utrustade med det.

Sedan mars 2015 körs samtliga bilar på bränslet HVO som är kemiskt framställd diesel. Jämfört med diesel anses detta bränsle minska växthusgaserna med 80 %. Detta innebär en sänkning av koldioxidutsläppen med runt 2 miljoner kilo per år.