KAJ Inrikes AB

Åkeri stationerade i Älmhult

KAJ Inrikes AB bedriver åkeriverksamhet med Älmhult som stationeringsort. Verksamheten är inriktad på transporter för IKEA avseende utleveranser från distributionscentralerna i Älmhult och Torsvik till varuhusen i Malmö, Helsingborg, Älmhult, Kalmar, Göteborg, Uddevalla, Karlstad, Örebro och Västerås Därutöver inleveranser till distributionscentralerna från IKEA:s leverantörer. Leveranser till varuhusen sker 359 dagar per år. De enda dagarna då inga leveranser sker är sex dagar i samband med jul-, nyårs- och midsommarhelger.

Dagligen hanteras ungefär 45 st bokning med sammanlagt 4000 m3 möbler. Därutöver ett 10-tal lass per dag åt andra uppdragsgivare.

Verksamheten bedrivs med 23 lastbilar med rede för lösflak samt dolly och trailer. Totalt har KAJ Inrikes 62 st lösflak och 70 trailer.

Transporterna utförs med lösa lastbärare och trailers för att få bästa utnyttjandegraden av fordonsparken. Fordonskombinationerna är uppbyggda enligt konceptet 25,25 meter för att utnyttja maximal lastkapacitet. För att minska tomkörningen samlastas fordonskombinationerna i Älmhult och Torsvik.

Företaget har ett 30-tal anställda, stationerade i Älmhult och Jönköping.