Åkeri stationerade i Älmhult

KAJ Inrikes AB bedriver åkeriverksamhet med Älmhult som stationeringsort. Verksamheten är inriktad på transporter för IKEA avseende utleveranser från distributionscentralerna i Älmhult och Torsvik till varuhusen i Malmö, Helsingborg, Älmhult, Kalmar, Göteborg, Uddevalla, Karlstad, Örebro och Västerås. Därutöver inleveranser till distributionscentralerna från IKEA:s leverantörer. Leveranser till varuhusen sker 359 dagar per år. De enda dagarna då inga leveranser sker är sex dagar i samband med jul-, nyårs- och midsommarhelger.

Dagligen hanteras ungefär 45 st bokningar med sammanlagt 4000 m3 möbler. Därutöver ett 10-tal lass per dag åt andra uppdragsgivare.

Verksamheten bedrivs med 23 lastbilar med rede för lösflak samt dolly och trailer. Totalt har KAJ Inrikes 62 st lösflak och 70 trailer.

Transporterna utförs med lösa lastbärare och trailers för att få bästa utnyttjandegraden av fordonsparken. Fordonskombinationerna är uppbyggda enligt konceptet 25,25 meter för att utnyttja maximal lastkapacitet. För att minska tomkörningen samlastas fordonskombinationerna i Älmhult och Torsvik.

Företaget har ett 30-tal anställda, stationerade i Älmhult och Jönköping.

Tankanläggningen

På Terminalgatan i Älmhult har vi vår tankanläggning där vi erbjuder försäljning av diesel, HVO och AdBlue. Anläggningen drivs tillsammans med Alwex Transport i Växjö.

Tankkort för tankning till förmånliga priser kan beställas hos Alwex på telefon 0470-72 71 00.

Genom Alwex delägarskap i TRB Sverige AB kan ni också tanka på flera håll i Sverige. För stationsförteckning klicka här!

kajinrikes_tankanläggning_web

Kvalitet, Miljö & Trafiksäkerhet

KAJ Inrikes AB är certifierade genom IKEA:s IWAY-standard gällande kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Åkeriet var först i Sverige med Euro 6. Redan sommaren 2012 började vi köra med fyra stycken R480 och idag är samtliga fordon Euro 6.

Vi var också tidigt ute med alkolås i lastbilarna. Redan 2005 installerades det första alkolåset och idag är samtliga lastbilar utrustade med det.

Sedan mars 2015 körs samtliga bilar på bränslet HVO som är kemiskt framställd diesel. Jämfört med diesel anses detta bränsle minska växthusgaserna med 80 %. Detta innebär en sänkning av koldioxidutsläppen med runt 2 miljoner kilo per år.